مطالب تخصصی مرتبط با مهندسی ساخت و تولید

بخش دوم جزوه درس تولید مخصوص شامل فرآیندهای EBM , PAM , LBM , ECM ,CHMدر بخش ادامه مطلب موجود است جهت دانلود به این قسمت مراجعه کنید. دانشجویان میتوانند جهت اخذ رمز عبور به اینجانب مراجعه نمایندیا در قسمت نظر دهید با اعلام ایمیل درخواست رمز نمایند.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط رضا افتخاری در ساعت 9:45 | لینک  | 

بخش اول جزوه درس تولید مخصوص شامل فرآیندهای USM , WJM , AJM ,EDM در بخش ادامه مطلب موجود است جهت دانلود به این قسمت مراجعه کنید. دانشجویان میتوانند جهت اخذ رمز عبور به اینجانب مراجعه نمایند.

 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط رضا افتخاری در ساعت 10:33 | لینک  | 

یکی از منابع مفید درس تولید مخصوص کتاب فرآیندهای ماشینکاری مدرن  تالیف حسن الحافی می باشد. جهت دانلود این کتاب از لینک زیرمی توانید استفاده کنید.

دانلود

 

نوشته شده توسط رضا افتخاری در ساعت 13:53 | لینک  |